De verrassende Middeleeuwen

Lezen en zingen

Met een boekje in een hoekje

Een jonge vrouw leest een boek. Ze zit alleen voor een raam en ziet er wat bleekjes uit. Heeft ze zorgen? We kijken overduidelijk naar een vrouw met een zekere status en rijkdom: prachtig uitgedost in een gouden en rijkelijk geborduurde jurk met glimmende juwelen rond haar hals. Ook de vensterbank is bezaaid met haar…

Lees meer
Zonsondergang

Dagsluiting

kijk de dag lost op in kleureneinde wedstrijd fluitsignaal wordt het stil stopt de tijdintertekstualiteit pelgrimstocht naar Rome – is volbrachthoe ver strekt de eigen Doppelweg loop door ouwe makkertrouwe held loop door wildernis met hoge struiken heideparadijs en ochtendrood André Bouwman Afbeelding Bocage Normand, 27.07.2022, 21:58 Andere verrassingen

Lees meer

Meertaligheid: codewisseling, translanguaging en typografie

Op zoek naar oude meertalige liederen waarin het Nederlands – of een voorloper daarvan – een rol speelde, stuitte ik op bijgevoegde Courante Serbande. De door liefdesverdriet gekwelde ziel lijkt belachelijk te worden gemaakt, hetgeen tot uiting komt door het schijnbaar willekeurig door elkaar gooien van diverse talen. Hij is zo van slag dat hij…

Lees meer
Houtsnede van de Annunciatie, 1503

Een lezende Maria

So is die engel Gabriel van gode gheseynt gheweest totter ghebenedider maghet Maria … ende heeftse ghegruet, segghende: “Weest ghegruet, vol ghenaden, die Here is met dij ende du biste ghebenedijt onder die vrouwen.” Zo parafraseert de veertiende-eeuwse theoloog Ludolf van Saksen in zijn Vita Christi, hier in een Middelnederlandse vertaling gedrukt in 1503, de…

Lees meer
de koningin van Seba in een handschrift van Conrad Keysers Bellifortis

I am Queen Sheba

I am the Nala, sister of Naruba Osun, Queen Sheba, I am the mother Ankh on my gold chain, ice on my whole chain I be like soul food, I am a whole mood rapt-zingt Beyoncé in ‘Mood for Eva’ op het album Black is King (2020). ‘I am Queen Sheba’: met zelfbewuste blik in…

Lees meer

Ik heb een brilletje al voor mijn ogen…

… niet om te zien wie er dansen mogen! De dames in het toenmalige klooster voor vrouwelijke cisterciënzers in Wienhausen (Noord-Duitsland) hadden wel iets beters te doen dan dansen. Dit klooster kwam in het wereldnieuws toen tijdens een restauratie van de kapel in 1953 een grote schat aan eeuwenoude rariteiten en alledaagse voorwerpen tevoorschijn kwam….

Lees meer