De verrassende Middeleeuwen

Over deze site

Deze digitale tentoonstelling is gemaakt naar aanleiding van het afscheid van Bart Besamusca als hoogleraar Middelnederlandse tekstcultuur in internationaal perspectief aan de Universiteit Utrecht op 25 januari 2023. Meer dan vijftig onderzoekers uit Nederland, België, Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben een bijdrage geleverd waarin ze laten zien welke afbeelding, bron of vraag zij fascinerend vinden. Zo hopen we, in navolging van Barts enthousiasmerende onderwijs gedurende tientallen jaren, ook komende generaties studenten en andere geïnteresseerden mee te nemen in de wonderlijke én vertrouwde wereld van de Middeleeuwen.

De afbeeldingen zijn ofwel rechtenvrij ofwel gepubliceerd met toestemming. We hebben ons uiterste best gedaan om eventuele rechthebbenden te achterhalen en te contacteren.

Frank Brandsma

Jelmar Hugen

Andrea van Leerdam

Dieuwke van der Poel

Martine Veldhuizen

Universiteit Utrecht, Centre for Medieval Studies

www.uu.nl/ucms

Bart Besamusca, foto Jos Kuklewski
Bart Besamusca, 2022. Foto: Jos Kuklewski

About this site: ‘The Surprising Middle Ages’

This online exhibition was created on the occasion of Bart Besamusca’s retirement as Professor of ‘Middle Dutch Textual Culture in an International Perspective’ at Utrecht University on 25 January 2023. Over fifty researchers from the Netherlands, Belgium, Germany, the United States, and the United Kingdom contributed to share their fascination with a particular image, source, or issue related to the Middle Ages. Thus, in the spirit of Bart’s passionate teaching over multiple decades, we hope to inspire new generations of students and other interested parties to discover the surprising world of the Middle Ages that is both extraordinary and familiar.

For contributions in English, you can select Taal > English in the main menu.

Hoofdafbeelding

De afbeelding in de header van deze website, van een vos die tot de vogels preekt, is afkomstig uit de Decretalen van Gregorius IX met glossa ordinaria (redactie Raymund van Peñafort), c. 1300-c. 1340. Londen, British Library, Royal MS 10 E IV, fol. 49v (bron: British Library).